ปัญหาการติดเชื้อจากการใช้คอนแทคเลนส์
6 เมษายน 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สุขภาวะของผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการติดเชื้อจากการใช้คอนแทคเลนส์ โดย อ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของมะนาว