ดื่มชาเขียว (พร้อมดื่ม) ดีจริงหรือไม่
2 เมษายน 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตรวจสุขภาพฟันฟรี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ดื่มชาเขียว (พร้อมดื่ม) ดีจริงหรือไม่ โดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ข้อดีของการรับประทานข้าวกล้อง