การดูแลผิวพรรณให้สดใสในวัยหมดประจำเดือน
31 มีนาคม 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังภัยโรคไข้หูดับ (จากเนื้อหมูดิบ)

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลผิวพรรณให้สดใสในวัยหมดประจำเดือน โดย ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย