ระดับกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมแต่ละวัย
30 มีนาคม 2558
19 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นกรดไหลย้อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ระดับกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมแต่ละวัย โดย อ.ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี