ปัญหาที่มักพบในคุณแม่มือใหม่
26 มีนาคม 2558
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลดเค็มตั้งแต่เด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาที่มักพบในคุณแม่มือใหม่ โดย คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี