ปัญหาโรคไต
24 มีนาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาโรคไต โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การปลูกฝังน้ำใจผ่านการออกกำลังกาย