คลายข้อสงสัยในเรื่องการทำกายภาพบำบัด
23 มีนาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไข้สมองอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คลายข้อสงสัยในเรื่องการทำกายภาพบำบัด โดย อ.นลินี อิสเสงี่ยม นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ