ขากรรไกรล่างยื่นและการแก้ไขปัญหา
5 มีนาคม 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพของชายวัยกลางคน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ขากรรไกรล่างยื่นและการแก้ไขปัญหา โดย ศ.ทญ.สมรตรี วิถีพร ภาคทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เมื่อร่างกายขาดวิตามินเอ