โครงการสัปดาห์ต้อหินโลก
12 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคฟันผุที่ไม่เสมอภาค

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการสัปดาห์ต้อหินโลก โดย พันเอก (พิเศษ) นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ ผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของวิตามินเอ