การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สายตาสั้นเทียม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย โดย คุณนลินี จิตเสงี่ยม นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของกระเจี๊ยบมอญ