โรคพยาธิ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมติดในลำคอ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคพยาธิ โดย ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
แร่ธาตุในบวบ