โรคไตและวันไตโลก
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาปวดไหล่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคไตและวันไตโลก โดย ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของผักกระเฉด