โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
17 กุมภาพันธ์ 2558
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานประชุมวิชาการ "การบริการสาธารณสุขยุคใหม่" โดย น.พ.ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดย พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ หน่วยโรคข้อและภูมิแพ้ งานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของดอกขจร

รายการคลินิก 101.5
20 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
16 กุมภาพันธ์ 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558