โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
17 กุมภาพันธ์ 2558
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานประชุมวิชาการ "การบริการสาธารณสุขยุคใหม่" โดย น.พ.ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดย พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ หน่วยโรคข้อและภูมิแพ้ งานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของดอกขจร