สุขภาพแย่ โรคแพ้ตึก
16 กุมภาพันธ์ 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เรื่องน่ารู้ของฟลูออไรด์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สุขภาพแย่ โรคแพ้ตึก โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของใบบัวบก