ตู้ยาประจำบ้าน
13 กุมภาพันธ์ 2558
2 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเรื้อรังที่ต้องหลีกเลี่ยงขับรถ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ตู้ยาประจำบ้าน โดย ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดต้นคอและสะบัก

รายการคลินิก 101.5
18 กุมภาพันธ์ 2558
16 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558