เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง
11 กุมภาพันธ์ 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาเมื่อเด็กเป็นผื่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง โดย ภญ.ดร.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน

ของฝากสุขภาพ :
โรคปอดอักเสบในเด็ก