โครงการตรวจเลือดเติมรัก ครั้งที่ 2
9 กุมภาพันธ์ 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ม่านตาอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการตรวจเลือดเติมรัก ครั้งที่ 2 โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การตรวจกลิ่นปาก