การเลือกน้ำยาบ้วนปากให้เหมาะสม
5 กุมภาพันธ์ 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศไทยและทั่วโลก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเลือกน้ำยาบ้วนปากให้เหมาะสม โดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาหารสำหรับคนกรุ๊ปเลือดโอ