การปรับพฤติกรรม
9 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การใช้ยาปฏิชีวนะ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปรับพฤติกรรม โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นเบาหวาน