มันมากับข้าวมันไก่
2 กุมภาพันธ์ 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การติดตั้งเครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มันมากับข้าวมันไก่ โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ตะคริวกลางคืน