ความผิดปกติของร่างกายกับระบบภูมิคุ้มกัน
30 มกราคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาช่องปากกับคุณภาพชีวิตเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความผิดปกติของร่างกายกับระบบภูมิคุ้มกัน โดย ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การวิ่งเพื่อสุขภาพ กับ การวิ่งเพื่อการแข่งขัน