วันมะเร็งโลก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเวียนศีรษะในผู้สูงวัย เป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นอันตราย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วันมะเร็งโลก โดย นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
วิ่งจ็อกกิงดีอย่างไร