การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
26 มกราคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตกใจหรือกลัวมากไปส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โดย อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก