แนวทางการรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
22 มกราคม 2558
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการวิ่งการกุศล HIV Run 24 Hours โดย พญ.วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย กุมารแพทย์และแพทย์วิจัยฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางการรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย โดย นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ