เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย
10 มีนาคม 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คนไทยกับปัญหาสุขภาพจิต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย โดย ผศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
ระยะเวลาในการจัดฟันขึ้นอยู่กับอะไร โดย อ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
ขมิ้นชัน