การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบกพร่องในเด็ก
15 มกราคม 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบกพร่องในเด็ก โดย รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การคลายเครียดด้วยดนตรี