กินอาหารเป็นยา
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาปวดไหล่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กินอาหารเป็นยา โดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
การใช้หมอนกับศีรษะ