การทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒยา
9 มกราคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคข้อเข่าเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒยา โดย ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความเชื่อเกี่ยวกับการนอน