อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหืด โรคที่ถูกละเลย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ผลเสียของการอดนอน