ตรวจเลือด เติมรัก (การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์)
5 มกราคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่ต้องจับตามองในปี 2558

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ตรวจเลือด เติมรัก (การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์) โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
คุณประโยชน์ของมะนาว