ข้อควรระวังและข้อควรรู้เรื่องการใช้ยา
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้ทันอารมณ์โกรธ ลดความรุนแรง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรระวังและข้อควรรู้เรื่องการใช้ยา โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักเบต้าแคโรทีน