กลยุทธ์ในการสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สู่ความเป็นเลิศด้านการรักษา
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สรุปข่าวที่น่าสนใจด้านสาธารณสุข 3 อันดับ ประจำปี 2557

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กลยุทธ์ในการสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สู่ความเป็นเลิศด้านการรักษา โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ รองประธานการบริหารและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
โรคอิไตอิไต