ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาว
1 มกราคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ขึ้นตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาว โดย อ.ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ข้อดีของการกินข้าวกล้อง