การเลือกประเภทและความหนักในการออกกำลังกาย
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเลือกกระเช้าของขวัญปีใหม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเลือกประเภทและความหนักในการออกกำลังกาย โดย อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกล้า คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
น้ำตาลในเลือดสูง