จาก "ยีสต์" กลายเป็น "ไวน์สมุนไพร" ได้อย่างไร
26 ธันวาคม 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
จาก "ยีสต์" กลายเป็น "ไวน์สมุนไพร" ได้อย่างไร โดย รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ดูดนิ้ว