การออกกำลังกายตามวัยและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายตามวัยและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน โดย พญ.แหวนทับทิม ธนโกเศศ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหลอดลมอักเสบ