การควบคุมกำกับดูแลยาแผนปัจจุบัน
19 ธันวาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การควบคุมกำกับดูแลยาแผนปัจจุบัน โดย รศ.ภญ.ดร.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคโปลิโอ