ธนาคารเนื้อเยื่อ
18 ธันวาคม 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาความเสี่ยงตาบอดจากต้อกระจก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ธนาคารเนื้อเยื่อ โดย รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ผอ.ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
เอนไซม์