งานวัน World Day
17 ธันวาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเตรียมตัวเดินทางก่อนเทศกาลปีใหม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
งานวัน World Day โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำนี้ต้องขยาย :
การฟอกสีฟัน