โลกร้อน หนูเพิ่ม โรคแพร่
12 ธันวาคม 2557
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เครื่องมือคงสภาพฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โลกร้อน หนูเพิ่ม โรคแพร่ โดย รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคลำไส้อักเสบ