การดูแลและถนอมฟันปลอม
4 ธันวาคม 2557
2 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แนวทางการลดความรุนแรงในครอบครัว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลและถนอมฟันปลอม โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อหุ้มหัวใจ

รายการคลินิก 101.5
9 ธันวาคม 2557
5 ธันวาคม 2557