สภาวะจิตจดจ่อ
9 ธันวาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ผู้สูงวัยกับโรคภัยไข้เจ็บ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สภาวะจิตจดจ่อ โดย อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ไข้รากสาดใหญ่