มะเร็งโลหิตวิทยา
26 พฤศจิกายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งโลหิตวิทยา โดย พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจิตทางอารมณ์