มาจัดการความเครียดกันเถอะ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความจำเป็นของการตรวจสุขภาพ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มาจัดการความเครียดกันเถอะ โดย รศ.พัสมนฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจิตเภทชนิดธรรมดา