การหกล้มในผู้สูงอายุ
24 พฤศจิกายน 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคบาดทะยัก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การหกล้มในผู้สูงอายุ โดย อ.ดร.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
นิ่วในถุงน้ำดี