ไขความลับในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ให้สมอง
21 พฤศจิกายน 2557
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและอาการเจ็บขา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไขความลับในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ให้สมอง โดย ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคคอพอกตาโปน

รายการคลินิก 101.5
26 พฤศจิกายน 2557
20 พฤศจิกายน 2557
18 พฤศจิกายน 2557