ภัยเงียบอ้วนลงพุง
20 พฤศจิกายน 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภัยเงียบอ้วนลงพุง โดย นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
การงอกขึ้นของฟัน