โรค SLE
18 พฤศจิกายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคตับอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรค SLE โดย พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคไข้ดอกกุหลาบ