การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
17 พฤศจิกายน 2557
2 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กินอาหารเช้า ลดความเสี่ยงเบาหวานได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดย ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน์พร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคสมองเสื่อมในวัยชรา

รายการคลินิก 101.5
20 พฤศจิกายน 2557
18 พฤศจิกายน 2557
12 พฤศจิกายน 2557