ความปลอดภัยและข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย
14 พฤศจิกายน 2557
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ขึ้นตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความปลอดภัยและข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย โดย ผศ.ภญ.ดร.ทักษิณา ชวนอาษา ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคเกลื้อน

รายการคลินิก 101.5
18 พฤศจิกายน 2557
12 พฤศจิกายน 2557